Завдання та індикатори

Завдання 8.1

Забезпечити стійке зростання ВВП на основі модернізації виробництва, розвитку інновацій, підвищення експортного потенціалу, виводу на зовнішні ринки продукції з високою часткою доданої вартості

Показник 8.1.1

Індекс фізичного обсягу ВВП, % Стан індикатора Опубліковано

Показник 8.1.2

Частка валового нагромадження основного капіталу у ВВП, % Стан індикатора Опубліковано

Показник 8.1.4

Місце України у рейтингу за Глобальним інноваційним індексом Стан індикатора Опубліковано

Завдання 8.2

Підвищувати ефективність виробництва на засадах сталого розвитку та розвитку високотехнологічних конкурентних виробництв

Показник 8.2.1

Коефіцієнт віддачі основних засобів Стан індикатора Опубліковано

Показник 8.2.2

Індекс зміни продуктивності праці, % Стан індикатора Опубліковано

Завдання 8.3

Підвищити рівень зайнятості населення

Показник 8.3.1

Рівень зайнятості населення віком 20-64 роки, % Стан індикатора Опубліковано

Завдання 8.4

Скоротити частку молоді, яка не працює, не навчається і не набуває професійних навичок

Завдання 8.5

Сприяти забезпеченню надійних та безпечних умов праці для всіх працюючих, зокрема шляхом застосовування інноваційних технологій у сфері охорони праці та промислової безпеки

Завдання 8.6

Створити інституційні та фінансові можливості для самореалізації потенціалу економічно активної частини населення та розвитку креативної економіки

Показник 8.6.3

Місце України у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business Стан індикатора Опубліковано