Завдання та індикатори

Завдання 4.1

Забезпечити доступність якісної шкільної освіти для всіх дітей та підлітків

Завдання 4.2

Забезпечити доступність якісного дошкільного розвитку для всіх дітей

Завдання 4.3

Забезпечити доступність професійної освіти

Завдання 4.4

Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв’язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки

Показник 4.4.2

Населення за рівнем освіти та статтю, %
  • Стан індикатора Опубліковано

Показник 4.4.3

Витрати на підготовку фахівця
  • Стан індикатора Опубліковано

Завдання 4.5

Збільшити поширеність серед населення знань і навичок, необхідних для отримання гідної роботи та підприємницької діяльності

Завдання 4.6

Ліквідувати гендерну нерівність серед шкільних учителів

Показник 4.6.1


Завдання 4.7

Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів

На початок