Завдання та індикатори

Завдання 7.1

Розширити інфраструктуру та модернізувати мережі для забезпечення надійного та сталого енергопостачання на основі впровадження інноваційних технологій

Показник 7.1.1

Виробництво електроенергії, млрд. кВт∙год Стан індикатора Опубліковано

Показник 7.1.3

Втрати тепла в тепломережах, % Стан індикатора Опубліковано

Завдання 7.2

Забезпечити диверсифікацію постачання первинних енергетичних ресурсів

Показник 7.2.2

Частка одного постачальника на ринку ядерного палива, % Стан індикатора Опубліковано

Завдання 7.3

IЗбільшити частку енергії з відновлюваних джерел у національному енергетичному балансі, зокрема за рахунок введення додаткових потужностей об’єктів, що виробляють енергію з відновлюваних джерел

Завдання 7.4

Підвищити енергоефективність економіки