Завдання та індикатори

Завдання 17.1

Мобілізувати додаткові фінансові ресурси на основі заохочення інвестицій іноземних та вітчизняних інвесторів

Завдання 17.2

Послідовно знижувати боргове навантаження на економіку

Завдання 17.3

Розвивати партнерські відносини влади і бізнесу для досягнення цілей сталого розвитку

Показник 17.3.1

Кількість проектів публічно-приватного партнерства Стан індикатора Опубліковано