Завдання та індикатори

Завдання 15.1

Забезпечити збереження, відновлення та стале використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем

Завдання 15.2

Сприяти сталому управлінню лісами

Показник 15.2.1

Лісистість території країни, % Стан індикатора Опубліковано

Показник 15.2.2

Запаси деревини в лісах, млн куб. м Стан індикатора Опубліковано

Завдання 15.3

Відновити деградовані землі та ґрунти з використанням інноваційних технологій

Показник 15.3.2

Площа орних земель (ріллі), тис. га Стан індикатора Опубліковано

Показник 15.3.3

Частка площі орних земель (ріллі) у загальній території країни, % Стан індикатора Опубліковано

Показник 15.3.4

Площа земель, зайнятих під органічним виробництвом, тис. га Стан індикатора Опубліковано

Завдання 15.4

Забезпечити збереження гірських екосистем