Завдання та індикатори

Завдання 13.1

Обмежити викиди парникових газів в економіці

Показник 13.1.1

Обсяг викидів парникових газів, % до рівня 1990 року Стан індикатора Опубліковано