Завдання та індикатори

Завдання 11.1

Забезпечити доступність житла

Завдання 11.2

Забезпечити розвиток поселень і територій виключно на засадах комплексного планування та управління за участю громадськості

Завдання 11.3

Забезпечити збереження культурної і природної спадщини із залученням приватного сектору

Завдання 11.4

Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій

Завдання 11.5

Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т.ч. на довкілля міст, зокрема шляхом використання інноваційних технологій

Завдання 11.6

Забезпечити розробку і реалізацію стратегій місцевого розвитку, спрямованих на економічне зростання, створення робочих місць, розвиток туризму, рекреації, місцевої культури і виробництво місцевої продукції

На початок