Завдання та індикатори

Завдання 10.1

Забезпечити прискорене зростання доходів найменш забезпечених 40 відсотків населення

Завдання 10.4

Проводити політику оплати праці на засадах рівності та справедливості

Завдання 10.5

Провести реформу пенсійного страхування на засадах справедливості та прозорості