Завдання та індикатори

Завдання 10.1

Забезпечити прискорене зростання доходів найменш забезпечених 40 відсотків населення

Завдання 10.2

Запобігати проявам дискримінації в суспільстві

Завдання 10.3

Забезпечити доступність послуг соціальної сфери

Завдання 10.4

Проводити політику оплати праці на засадах рівності та справедливості

Завдання 10.5

Провести реформу пенсійного страхування на засадах справедливості та прозорості

На початок