Завдання та індикатори

Завдання 1.1

Скоротити в 4 рази рівень бідності, зокрема шляхом ліквідації її крайніх форм

Завдання 1.2

Збільшити охоплення бідного населення адресними програмами соціальної підтримки

Завдання 1.3

Підвищити життєстійкість соціально вразливих верств населення